Máy in trò chơi Sudoku dễ dàng # 481
Dưới đây là trò chơi số kiểu Sudoku trực tuyến miễn phí, sử dụng lưới số 9x9. Đây là phiên bản DỄ DÀNG của trò chơi - hãy thử tìm hiểu cách trò chơi hoạt động! Trò chơi này được tạo ra bởi Lisa Shea.

Đây là phiên bản thân thiện của máy in của câu đố - nó KHÔNG thể cho bạn thấy giải pháp. Nó được đảm bảo để in trên bất kỳ máy in đúng cách. Sử dụng "phiên bản thân thiện với máy in" để in mà không có quảng cáo - sử dụng liên kết bên dưới bài viết. Để có được lời giải cho câu đố này, hãy sử dụng Phiên bản chính của Câu đố Sudoku # 481.

1 8 7  6  2  3  4 5 9
 6  2  3  4  5  9  1  8  7 
4 5 9  1  8  7  6 2 3
8  7  6 2 3 4 5  9  1
 2  3  4  5  9  1  8  7  6 
5  9  1 8 7 6 2  3  4
7 6 2  3  4  5  9 1 8
 3  4  5  9  1  8  7  6  2 
9 1 8  7  6  2  3 4 5


Quy tắc và thông tin Sodeku

Video HướNg DẫN: Hướng dẫn giải SUDOKU (cơ bản) (Tháng Giêng 2021).