Chúa là một cái gì đó mà tôi không thể bao bọc tâm trí của tôi xung quanh. Khi tôi cố gắng mô tả Ngài, tôi không thể biết anh ấy thực sự là ai. Kinh thánh nói với chúng ta rằng anh ấy là không phải không thể biết Thực tế, Ngài muốn chúng ta biết Ngài.

Trong Cựu Ước, người Hê-bơ-rơ đã sử dụng các tên khác nhau cho Thiên Chúa khi họ trải nghiệm những đặc điểm khác nhau của Ngài. Tách các khía cạnh khác nhau, làm cho việc nhận biết cá nhân Ngài dễ dàng hơn. Tuần này tôi đang khám phá một khía cạnh của nhân vật Thiên Chúa được tìm thấy trong chương đầu tiên của cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh. Chúng tôi tìm thấy tên Elohim trong Sáng thế ký. Cái tên biểu thị sức mạnh đáng kinh ngạc của Chúa.

Trong Genesis, chương một Elohim (Thần), đã tạo ra Thiên đàng và Trái đất. Đây là lúc bắt đầu, trước khi có bất cứ điều gì. Nó hoàn toàn mới. Ông đã tạo ra cuộc sống động vật, đời sống thực vật và đời sống tinh thần. Anh ta tạo ra mọi thứ .... từ không có gì.

Điều này là khó cho tôi để hiểu. Vì tôi là một sinh vật được tạo ra, tôi chỉ biết về những thứ được tạo ra nhưng tôi muốn biết Đấng Tạo Hóa.

David đã viết về Elohim trong Thi thiên 29. Ông viết với những thuật ngữ mô tả mạnh mẽ.
thần sấm sét
Tiếng nói của Chúa phá vỡ những cây tuyết tùng;
Giọng nói của Chúa vang lên với những tia chớp và làm rung chuyển sa mạc, và xoắn những cây sồi

Tuy nhiên, David kết thúc Thi thiên này với "Chúa ban phước cho dân của Ngài được bình an."

Thiên Chúa của tôi là toàn năng, mạnh mẽ và đáng sợ. Ngài tạo dựng và hủy diệt, nhưng Ngài ban phước cho tôi bình an. Biết phần này của Thiên Chúa, là chắc chắn rằng Ngài luôn luôn kiểm soát. Không có gì xảy ra trong cuộc sống của tôi mà Chúa không kiểm soát.

Hòa bình: Tôi đã trải nghiệm điều này trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi tôi nhớ rằng Ngài chịu trách nhiệm còn tôi thì không. Khi tôi từ bỏ sự lo lắng và sửa chữa và chỉ để nó trong tay Chúa, tôi cảm nghiệm được sự bình an mà Ngài ban cho.

Rô-ma 4:17 nói rằng Chúa ban sự sống cho người chết và gọi mọi thứ thành sự tồn tại không tồn tại. Tôi chưa từng trải nghiệm những phép lạ mà tôi đọc được trong Kinh thánh, nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng chúng đã xảy ra và vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Những gì tôi đã trải nghiệm là cuộc sống mới trong linh hồn đã chết của tôi. Tình yêu, hòa bình và hòa hợp trở nên rõ ràng trong cuộc sống của tôi, nơi họ không tồn tại trước đây. Đây là Elohim.

Tôi có thể không bao giờ hiểu đầy đủ về Elohim, bên này của Thiên đường, nhưng tôi càng suy nghĩ và suy ngẫm về khía cạnh này của nhân vật, anh ta càng trở nên thực tế với tôi và tôi càng cảm thấy bình yên khi nhớ về anh ta mạnh mẽ như thế nào.

Bạn đã trải nghiệm Elohim như thế nào? Ghé thăm Diễn đàn Sống Kitô giáo, tôi rất thích nghe câu chuyện của bạn.

Video HướNg DẫN: NẦY LÀ NGÀY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀM NÊN!. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. (Tháng MườI 2022).