Sự nghiệp của ban nhạc kim loại Đức Bọ cạp đã kéo dài hơn 30 năm. Đây là đĩa hát của họ, được phân loại từ gần đây nhất đến sớm nhất:


Đuôi trong đuôi (2010)


Giờ nhân loại 1 (2007)
Không thể phá vỡ 2004


Acoustica 2001


Khoảnh khắc vinh quang (+1 tiền thưởng theo dõi) 2000


Mắt II Mắt 1999


Bản năng thuần túy 1996


Cắn sống 1988-1995 1995


Đối mặt với sức nóng năm 1993


Thế giới điên 1990


Giải trí man rợ 1988


World Wide Live 1985


Tình yêu đầu tiên 1984


Mất điện 1982


Từ tính động vật 1980


Lovedrive 1979


Băng keo 1978


Được thực hiện bởi Lực lượng 1977


Trinh nữ sát thủ 1976


Trong Trance 1975


Bay đến cầu vồng 1974


Quạ cô đơn năm 1972

Những bài viết liên quan:
Bọ cạp phát hành CD mới - Không thể phá vỡ
Ngày tham quan của Bọ Cạp - 2004